If I Shouldn’t Be Alive

First print Time and Eternity poem XXXVII, 37
Johnson poem 182 | Franklin poem 210

If I shouldn’t be alive
When the robins come,
Give the one in red cravat
A memorial crumb.

If I couldn’t thank you,
Being just asleep,
You will know I’m trying
With my granite lip!

Link to Books, Emily Dickinson

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść,
Temu daj w krawatce z ochry
Pamiątkowy jakiś okruch.

Jak bym dziękować nie mogła,
Bo tak bym spała, po prostu,
Będziesz wiedzieć, że próbuję
Z ust mych granitowych kroju!

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.