The Sea of Sunset

First print Nature poem XIII, 13
Johnson poem 266 | Franklin poem 297

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea;
Where it rose, or whither it rushes,
These are the western mystery!

Night after night, her purple traffic
Strews the landing with opal bales;
Merchantmen poise upon horizons,
Dip, and vanish with fairy sails!

Link to Books, Emily Dickinson

Ziemia, gdzie zachód słońca przybija,
Brzegi Żółtego Morza:
Gdzie się zrodziło, pokąd kołysze,
To tajemnica zachodu!

Wieczór w wieczór, jej targ purpurowy
Opalu zwoje na molo sypie;
Na horyzontach, ważą handlowcy,
Kąpią, z żaglami cudnymi, nikną.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.