The Bee Is Not Afraid of Me

First print Nature poem VII, 7
Johnson poem 111 | Franklin poem 113

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly;
The pretty people in the woods
Receive me cordially.

The brooks laugh louder when I come,
The breezes madder play.
Wherefore, mine eye, thy silver mists?
Wherefore, O summer’s day ?

Link to Books, Emily Dickinson

Pszczoła się mnie nie boi,
Znam się z motylem;
Ludzie leśni, urodni
Goszczą dobrotliwie.

Z bliska, śmiech strug głośniejszy,
Gra bryz bardziej psotna;
Skąd, w oczach srebrne mgiełki?
Skąd, w ten letni dzionek?

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.