‘T Was Later

First print Nature poem XXVI, 26
Johnson poem 1276 | Franklin poem 1312

‘T later, when the summer went
Than when the cricket came,
And yet we knew that gentle clock
Meant nought but going home.

’T was sooner, when the cricket went
Than when the winter came,
Yet that pathetic pendulum
Keeps esoteric time.

Link to Books, Emily Dickinson

To było później, gdy lato poszło,
Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz;
Ale znać było, zegar ten miły
Mówił, nam czas do domu iść.

Przedtem było, gdy świerszcz sobie poszedł,
Niż gdy przyszła sobie zima;
A jednak liche to wahadełko
Ezoteryczny czas trzyma.

The content may be used under any of the following licenses | Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.